II Ogólnopolskie Sympozjum Oblicza Logopedii
„Interdyscyplinarność i samodzielność”

  • prestiżowe wydarzenie naukowe
  • wystąpienia naukowców, doktorantów, studentów, terapeutów-praktyków
  • integracja specjalistów różnych dziedzin z całej Polski
  • prace badawcze i przeglądowe
  • wartościowe wykłady specjalne
  • wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
  • publikacja rozdziałów w monografii – 5 pkt. MNiSW

Więcej informacji na FACEBOOKU oraz poniżej:

 

Szanowni Państwo!

Nie można dłużej milczeć na temat statusu logopedii jako nauki. Nie można pozwolić, by dyskusja na temat zawodu logopedy w Polsce została uciszona. Nie wolno też zapominać o konieczności współpracy logopedów ze specjalistami innych dziedzin, by oddziaływania terapeutyczne były pełne.

Sympozjum Oblicza Logopedii jest okazją do spotkania specjalistów, którzy interesują się biologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami mowy, leży im na sercu los osób z zaburzeniami mowy, a także dbają o rozwój logopedii jako nauki.

Tegoroczne spotkanie, organizowane pod hasłem „Interdyscyplinarność i samodzielność”, umożliwi ukazanie logopedii jako dziedziny samodzielnej o interdyscyplinarnych podstawach oraz logopedów jako jej specjalistów. Ponadto naszym celem jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także stworzenie możliwości do nawiązania współpracy w wielodyscyplinarnych zespołach badawczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Oblicza Logopedii. 

Komitet Organizacyjny


Patronaty

 
 

Sponsorzy


Organizatorzy

 
 
Facebook