Grono Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiego Sympozjum OBLICZA LOGOPEDII zostanie podany wkrótce.
Poniżej Komitet Naukowy I edycji Sympozjum:

prof. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański
dr hab. Tomasz Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Urszula Mirecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr. hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Facebook