• abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłosić za pośrednictwem formularza elektronicznego do 17 listopada 2016 roku,
• tytuły prac, ich abstrakty oraz słowa kluczowe przygotuj w języku polskim i angielskim,
• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• opisz zakres tematyczny opracowania,
• wymień główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnij co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podaj główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
• wystąpienia ustne jak i postery naukowe mogą mieć tylko 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres kontakt@obliczalogopedii.pl i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Facebook