Termin rejestracji*
Udział w konferencji
Publikacja rozdziału w monografii
26.09.2016 r. – 9.10.2016 r.
159 zł**

159 zł***
10.10.2016 r. – 27.10.2016 r.
179 zł**
28.10.2016 r. – 17.11.2016 r.
199 zł**
Uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
TAK
TAK
Certyfikat uczestnictwa w 2-dniowej konferencji
TAK
TAK
Prezentację zgłoszonego tematu
NIE
TAK
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
NIE
TAK
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
TAK
TAK
Startpack – gadżety konferencyjne
TAK
TAK
Przerwy kawowe i obiadowe
TAK
TAK
Udział w spotkaniu integracyjnym
TAK
TAK


DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa biernego/czynnego wraz z publikacją rozdziału w monografii:
II OL uczestnik bierny/czynny, rozdział, IMIĘ i NAZWISKO autora korespondencyjnego,
– uczestnictwa biernego: II OL uczestnik bierny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa czynnego: II OL uczestnik czynny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@obliczalogopedii.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@obliczalogopedii.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.


*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Brak wpłaty w ciągu 7 dni liczonych od daty otrzymania potwierdzenia dokonania rejestracji, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 159 zł.

Facebook