Referaty i postery podczas wydarzenia mogą prezentować:

  • pracownicy naukowi,
  • doktoranci,
  • studenci,
  • zaproszeni goście,
  • przedstawiciele firm.

Dodatkowo wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć uczestnictwa w Sympozjum jako słuchacze.

Facebook