• od 26 września 2016 r. do 9 października 2016 r. – wczesna rejestracja
• od 10 października 2016 r. do 27 października 2016 r. – regularna rejestracja
• od 28 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r. – późna rejestracja
• do 17 listopada 2016 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
• do 19 listopada 2016 r. – publikacja listy zakwalifikowanych tematów wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
*** 26-27 listopada 2016 r.– II Ogólnopolskie Sympozjum Oblicza Logopedii „Interdyscyplinarność i samodzielność”
• do 4 grudnia 2016 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej (wersja elektroniczna) oraz oświadczeń autorów prac (wersja papierowa, jeśli oświadczenie nie zostało przekazane organizatorom podczas Konferencji)
• do 1 czerwca 2017 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Gwarancja terminu obejmuje prace sformatowane zgodnie ze wzorem rozdziału, które zostaną wysłane do 4 grudnia 2016 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (więcej informacji w zakładce publikacja). O terminie publikacji wersji papierowych będziemy informowali mailowo.
Facebook