Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posteru naukowego. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Jak przygotować prezentację?
Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@obliczalogopedii.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 24 listopada 2016 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „II Oblicza Logopedii, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania prezentacji zostaną przesłane do Uczestników po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych do wystąpienia ustnego.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń wystąpień ustnych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru tematów przedstawianych w formie prezentacji. Autorzy pozostałych prac zostaną poproszeni o przygotowanie deklarowanego tematu w formie posteru naukowego.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@obliczalogopedii.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac również w formie posteru naukowego. Tematyka pracy musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej i dostarczyć go najpóźniej w dniu odbywania się sesji posterowej przedstawicielom Komitetu Organizacyjnego.

Nie później, niż 4 dni przed Konferencją Uczestnicy mogą zostać poproszeni przez Komitet Organizacyjny o przesłanie posteru w wersji elektronicznej w formacie „*.pdf” na adres kontakt@obliczalogopedii.pl.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres kontakt@obliczalogopedii.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak będzie wyglądała sesja posterowa?
Podczas sesji posterowej autorzy posterów będą prowadzili dyskusje przy swoich pracach z innymi Uczestnikami Konferencji, przedstawicielami Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz osobami zainteresowanymi.

W zależności od ilości zgłoszonych prac istnieje również możliwość podzielenia sesji posterowej na dwie części. W pierwszej osoby prezentujące dane postery będą miały po 5 minut na przedstawienie poruszanych na plakatach zagadnień, natomiast w drugiej przewidujemy czas na wspólną dyskusję.

O ewentualnym podzieleniu sesji na dwie części Autorzy zostaną poinformowani mailowo nie później, niż 4 dni przed Konferencją.

Facebook