Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 września 2016 r. do 9 października 2016 r. (wczesna rejestracja), od 10 października 2016 r. do 27 października 2016 r. (regularna rejestracja) oraz od 28 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r. (późna rejestracja).

Szczegóły dotyczące terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach:
Terminy i Opłaty

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:
Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień

Przed rejestracją konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem Konferencji.

Facebook